Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předškolní stravování 2017/2018

Mateřská škola Vsetín,Kobzáňova 1537

PŘEDŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018,

platné od 1.9.2017

1.Platby stravného :

  • v šatnách dětí bude každý měsíc vyvěšen přehled plateb za stravné a úplatu

  • převodem z účtu – povolením inkasa

  • bankovním převodem - příkaz k úhradě od rodiče na účet MŠ – bude vám přidělen variabilní symbol

  • hotově – ve výjimečných případech a po domluvě s ředitelkou mateřské školy

 

2.Poplatek za stravné je použit na nákup potravin.

 

3.Strávníci do 6 let

 

celodenní bez                                 odpoledních svačin

přesnídávka 6,30                              přesnídávka 6,30

oběd           15,10                              oběd           15,10

svačina         6,30                              nápoje          3,20

nápoje           3,20

............................                           …...................................

celkem 30,90 = 31,-                           celkem 24,60 = 25,-

 

 

Strávníci 7.-10.let

 

celodenní bez                                      odpoledních svačin

přesnídávka 7,80                                  přesnídávka 7,80

oběd          17,60 + 3,20 nápoje            oběd 17,60 + 3,20 nápoje

svačina        6,40

.................................                               …...............................

celkem 35,-                                           celkem 28,60 = 29,-

 

4.Onemocní-li dítě, je možno první den odebrat oběd do jídlonosiče od 11,00 do 11,15 hod. (vchod do kuchyně od parku) a další dny odhlásit v docházce v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle

571 161 484 nebo na sjkobzanova@seznam.cz

 

5.Pokud dítě neodhlásíte včas den předem do 12.00 hodin, bude vám další den účtován jako odebraná strava, na pondělí se odhlašuje již v pátek taktéž do 12.00 hod.

 

6.Přijde-li dítě do MŠ později a víte to předem, oznamte to paní učitelce – nechá dítěti přesnídávku

 

7.Je-li některé dítě alergické na určité potraviny nebo přísady ( potvrzení od lékaře), oznamte tuto skutečnost paní učitelce ve třídě.

 

8. Splatnost stravného je do 15. dne stávajícího měsíce.

Ve Vsetíně 1.6.2017                                            Vlasta Čížová

                                                                              ředitelka MŠ