Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předškolní stravování 2018/2019

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

PŘEDŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019,

platné od 1.9.2018

1.Stravné vybírá vedoucí školní jídelny :

  • převodem z účtu – povolením inkasa

  • bankovním převodem - příkaz k úhradě od rodiče na účet MŠ – bude vám přidělen variabilní symbol

  • hotově – ve výjimečných případech a po domluvě s ředitelkou mateřské školy

 

2.Poplatek za stravné je použit na nákup potravin.

 

3.Strávníci do 6 let, které jsou v MŠ

celodenní                                           bez odpoledních svačin

přesnídávka 6,30                                přesnídávka 6,30

oběd 15,10                                         oběd 15,10

svačina 6,30                                        nápoje 3,20

nápoje 3,20

-------------------------                             --------------------------

celkem 30,90 = 31,-                           celkem 24,60 = 25,-

 

Strávníci 7.-10.let , které jsou v MŠ

celodenní                                          bez odpoledních svačin

přesnídávka 7,80                               přesnídávka 7,80

oběd 17,60 + 3,20 nápoje                  oběd 17,60 + 3,20 nápoje

svačina 6,40

--------------------------------------             ------------------------------------

celkem 35,-                                        celkem 28,60 = 29,-

4.Onemocní-li dítě, je možno první den odebrat oběd do jídlonosiče od 11,00 do 11,15 hod. (vchod do kuchyně od parku) a další dny odhlásit v docházce v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle

571 161 484 nebo na sjkobzanova@seznam.cz

 

5.Pokud dítě neodhlásíte včas den předem do 12.00 hodin, bude vám další den účtován jako odebraná strava, na pondělí se odhlašuje již v pátek taktéž do 12.00 hod.

 

6.Přijde-li dítě do MŠ později a víte to předem, oznamte to paní učitelce – nechá dítěti přesnídávku

 

7.Je-li některé dítě alergické na určité potraviny nebo přísady ( potvrzení od lékaře), oznamte tuto skutečnost paní učitelce ve třídě.

 

8. Splatnost stravného je do 15. dne stávajícího měsíce.

Ve Vsetíně 1.6.2018                                                    Vlasta Čížová

                                                                                      ředitelka MŠ