Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předškolní stravování pro školní rok 2021-2022 od 1. 9. 2021

Mateřská škola Vsetín,Kobzáňova 1537

PŘEDŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021,

platné od 1.9.2021

1.Stravné vybírá vedoucí školní jídelny :

  • převodem z účtu – povolením inkasa

  • bankovním převodem - příkaz k úhradě od rodiče na účet MŠ – bude vám přidělen variabilní symbol

  • hotově – ve výjimečných případech a po domluvě s ředitelkou mateřské školy

 

2.Poplatek za stravné je použit na nákup potravin.

 

3.Strávníci do 6 let - 

celodenní

přesnídávka   8,00

oběd            17,00

svačina         8,00

nápoje          4,00

............................

celkem       37,00

 

bez odpoledních svačin

přesnídávka     8,00

oběd              17,00

nápoje             4,00

.....................................

celkem         29,00

 

Strávníci 7.-10.let

celodenní

přesnídávka   9,00

oběd            20,00

svačina        8,00

nápoje         4,00

.................................

celkem       41,00

 

bez odpoledních svačin

přesnídávka     9,00

oběd              20,00

nápoje             4,00

...................................

celkem          33,00

4.Onemocní-li dítě, je možno první den odebrat oběd do jídlonosiče od 11,00 do 11,15 hod. (vchod do kuchyně od parku) a další dny odhlásit v docházce v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle

571 161 484 nebo na sjkobzanova@seznam.cz

 

5.Pokud dítě neodhlásíte včas den předem do 12.00 hodin, bude vám další den účtován jako odebraná strava, na pondělí se odhlašuje již v pátek taktéž do 12.00 hod.

 

6.Přijde-li dítě do MŠ později a víte to předem, oznamte to paní učitelce – nechá dítěti přesnídávku

 

7.Je-li některé dítě alergické na určité potraviny nebo přísady ( potvrzení od lékaře), oznamte tuto skutečnost paní učitelce ve třídě.

 

8. Splatnost stravného je do 15. dne stávajícího měsíce.

 

 

 

Ve Vsetíně 31.7.2021 Vlasta Čížová

ředitelka MŠ