Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn na a na webových stránkách mateřské školy http://www.mskobzanova.estranky.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 17.5.2018 do 31.5.2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS3/2018/22

Přijato

 

MS3/2018/243

Přijato

MS3/2018/34

Přijato

 

MS3/2018/246

Přijato

MS3/2018/55

Přijato

 

MS3/2018/250

Přijato

MS3/2018/68

Přijato

 

MS3/2018/253

Přijato

MS3/2018/70

Přijato

 

MS3/2018/255

Přijato

MS3/2018/81

Přijato

 

MS3/2018/257

Přijato

MS3/2018/82

Přijato

 

MS3/2018/260

Přijato

MS3/2018/64

Přijato

 

MS3/2018/107

Přijato

MS3/2018/74

Přijato

 

MS3/2018/267

Přijato

MS3/2018/115

Přijato

 

MS3/2018/274

Přijato

MS3/2018/155

Přijato

 

MS3/2018/229

Přijato

MS3/2018/154

Přijato

 

MS3/2018/282

Přijato

MS3/2018/171

Přijato

 

MS3/2018/283

Přijato

MS3/2018/181

Přijato

 

MS3/2018/284

Přijato

MS3/2018/216

Přijato

 

MS3/2018/287

Přijato

MS3/2018/222

Přijato

 

 

 

 Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537.

 

 

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí na školní rok 2018/2019 se bude konat

v úterý 28.08.2018 v 15,00 hodin v 1.třídě Žabičky (vchod od Gymnázia).

 

 

Zveřejněno dne 17.5.2018                         Vlasta Čížová, ředitelka MŠ